Vítejte v Campa Capital Management 

Campa je ryze česká, dynamická společnost, která využívá dlouholeté zkušenosti z našeho a mezinárodního prostředí. Naším cílem je poskytovat všem klientům profesionální služby, které spolu úzce souvisí a vzájemně se doplňují, se specializací na tyto oblasti - akvizice a divestice, znalecké posudky a oceňování majetku, vedení účetnictví, komplexní korporátní poradenství, zastupování klientů na mezinárodním poli - poradenství v oblasti obchodu, obchodní zastupování a pomoc při vstupu na český nebo na zahraniční trhy. Hlavními kritérii naší práce je poskytování odborných služeb při zachování flexibilního přístupu a objektivity, vedoucí k optimálním výsledkům při realizací jednotlivých obchodních případů či v rámci dlouhodobé spolupráce. Samozřejmostí je zachování důvěrnosti informací s ohledem na typ poskytovaných služeb, zájmy a přání našich klientů.

Aktuálně 

7. února 2019.
Pokud máte zájem o financování svých projektů, jsme Vám prostřednictvím našich zahraničních partnerů (přednostně banky a PE fondy ze západní části EU) připraveni zajistit prostředky jak pro další rozvoj, tak i pro zcela nové komerční projekty (včetně real estate segmentu). V tomto směru se profilujeme jako dlouhodobě spolupracující partneři a zástupci uvedených subjektů.
Více informací zde.

Akvizice & Divestice

Pro naše klienty zajišťujeme široký rozsah služeb v oblasti prodeje (divestic) podniků a firem, akvizic, divestic a fúzí. V rámci naší činnosti Vám garantujeme objektivní poradenství.

Fúze a akvizice

Oceňování & Účetnictví

V rámci oceňování se zaměřujeme především na znalecké posudky při oceňování podniků, oceňování majetku a oceňování nemovitostí. Účetní služby poskytujeme pro široké spektrum klientů.

Oceňování

Poradenství & Obchod

Jako nezbytnou součást našich služeb poskytujeme komplexní poradenství související s jednotlivými službami, v rozsahu reflektujícím potřeby a požadavky všech našich klientů.

Strategické řízení

Investiční projekty

Stanovení strategie a vyhledání nových investičních příležitostí pro Vás zajistíme v plném rozsahu. Expanze a posílení pozic na trhu považujeme za logický proces pro naplnění cílů každé společnosti.

Investiční rozhodování