Kontakty

Sídlo společnosti:                                                                Kanceláře společnosti a korespondenční adresa:

Campa Capital Management s.r.o.                                       Campa Capital Management s.r.o.
Na Příkopě 25                                                                      Rybná 14 (Burzovní palác)
110 00 Praha 1                                                                   110 00 Praha 1

Tel.: +420 224 326 326
Email:
Web: www.campa.cz
IČ: 28875796
DIČ: CZ28875796


Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 150560.