Služby

Společnost Campa nabízí svým klientům komplexní řešení ve všech oblastech poskytovaných služeb.

Pokud přemýšlíte o prodeji firmy nebo o akvizici podniku, chcete vypracovat znalecký posudek, znát tržní hodnotu podniku, hledáte strategického partnera, chcete znát silná a slabá místa Vaší společnosti, posílit pozici podniku, poradit s novým projektem, vstoupit do nového odvětví či na nový trh, obraťte se na nás.

Oceníme pro Vás podnik, finanční majetek, nemovitost, zpracujeme znalecké posudky, vypracujeme finanční analýzy a analýzy trhů. Stejně tak Vám pomůžemeprodejem podniku, nezávisle Vám poradíme nebo pro Vás vyhledáme vhodný subjekt ke koupi.

Klientům pomáháme nalézt nové příležitosti, eliminovat možné hrozby podnikání, zmapovat konkurenci, posoudit návratnost investic nebo přímo investovat. Jsme zde abychom pro Vás připravili kvalitní koncepci a výstupy vedoucí k optimálnímu řešení a úspěšné realizaci Vašeho záměru.

Portfolium našich služeb je svým charakterem vyváženou volbou jak pro zásadní rozhodování o změnách týkajících se řízení a vlastnictví podniků, tak pro inovativní a úspěšné podnikání, které Vám umožní být vždy o krok před konkurencí.

Efektivita, inovace, osobní přístup, zkušenosti, specializace v oboru a flexibilita jsou naší přidanou hodnotou a klíčem k úspěchu ve všech uvedených oblastech.

Našimi klienty jsou nejčastěji malé a střední ale i velké, právnické stejně tak jako fyzické osoby, působící na trhu ve všech oblastech a odvětvích. Zákazníci, kteří nás oslovují, patří mezi tuzemské, zahraniční a mezinárodní subjekty.

KAŽDÝ ZÁKAZNÍK JE PRO NÁS DŮLEŽITÝ - naše služby poskytujeme pro malé, střední i velké klienty z řad právnických a fyzických osob, přičemž rádi realizujeme také zakázky malého rozsahu, u kterých je nutné pracovat s omezeným finančním rozpočtem. Ke všem zakázkám přistupujeme se stejnou péčí a zodpovědností.