EAT - Earnings After Taxes

Earnings after taxes - EAT je termín pro zisk po zaplacení úroků a daní.