EBIT - Earnings Before Interest and Taxes

Earnings before interest and taxes - EBIT je termín pro zisk před zaplacením úroků a daní.