LBO - Leveraged Buyout

Leveraged buyout - LBO je termín pro koupi podniku (firmy) financovanou z velké části dluhem. Obvyklý poměr dluhu je 90% oproti 10% majetku.

Pojem LBO může být rovněž označen jako HLT (highly-leveraged transaction) či jako "bootstrap" transakce.