SPV - Special Purpose Vehicle

SPV - Special Purpose Vehicle (volněji přeloženo do češtiny jako "prostředek pro speciální účely") je zjednodušeně řečeno účelově založená společnost, která se většinou využívá pro projekty / činnosti, které by měly být dle vlastníka odděleny od mateřské společnosti a to jak finančně tak majetkově resp. i právně.

Standardně se tyto typy společností používají pro minimalizaci a oddělení finančního (příp. dalšího) rizika ve vztahu k mateřské společnosti při přípravě a pro financování velkých projektů.