Strategické řízení - slabina českých firem a podnikatelů

30. dubna 2010
Strategické řízení podniku - ve vyspělém tržním prostřední jeden ze základních aspektů podnikání, v České republice a v dalších postkomunistických zemích zatím stále velká neznámá...

Toto by mohl být titulek, který by zcela objektivně poukazoval na české podnikatelské prostředí. Dnes, více než kdykoliv dříve, v průběhu předchozích dvou desetiletí, je zřejmé, že doba kdy bylo úspěšné podnikání relativně jednoduchou záležitostí je definitivně za námi.
Ano, tato situace musela logicky přijít. Globální krize je pouze důkladnou prověrkou stavu podnikatelského prostředí, kvalitního řízení a navržené strategie (je-li v dlouhodobém horizontu vůbec navržena), díky které ti, kteří byli připraveni, mohou z krize těžit a ti, kteří toto téma spíše neřešili, se mohou potýkat s problémy, velmi často i existenčními.

Není třeba opakovat, že v 90. letech mohl průměrně schopný člověk začít podnikat téměř v jakémkoliv oboru a být úspěšný. Většina podnikatelských záměrů vznikala v běhu a je nutné konstatovat, že pomineme-li podezřelé obchody a s tím nabyté prostředky, byla valná část těchto projektů úspěšných. Bez kvalitní analýzy prostředí, bez dlouhodobé vize, bez předem či jen s velmi obecně definovanými cíly a způsoby jak těchto cílů dosáhnout.

Vzpomínám si na svého kolegu, který nedávno navštívil klienta - středně velkou společnost, která poskytuje služby a je ve svém oboru jedničkou, resp. dvojkou na trhu, se sídlem v Praze. Majitel, typický představitel generace podnikatelů, kteří byli po revoluci v nejproduktivnějším věku, dnes úspěšný padesátník a jeho obchodní ředitel se dali do neformálního až přátelského rozhovoru. Nechtělo se mi příliš věřit, že tak úspěšný člověk, stejně tak jako jeho stěžejní zaměstnanec, při vyslovení slova SWOT analýza, dlouhodobá vize či strategie firmy, podniku, se na nás až příliš překvapivě tvářili. Bylo až s podivem, že je společnost s tímto přístupem k řízení na takové úrovni. Navenek subjekt budící pozitivní dojem, který získává zakázky jak ze strany korporátní klientely, tak od státních institucí, uvnitř chaotické řízení bez strategie a bez jakýchkoliv dlouhodobých cílů. Byla to až příliš drsná konfrontace s realitou podnikatelského prostředí.
Naším cílem nebylo hodnotit po dvě desetiletí dobře fungující podnik, chtěli jsme klienta připravit na možná rizika, upevnit pozici na trhu a pomoci mu dále expandovat. V tu chvíli pro něho nebyly naše služby aktuální. Dnes, v době úbytku zakázek, činí tato společnost emotivní jednorázová rozhodnutí, která přichází příliš pozdě a která jsou opět bez dlouhodobé perspektivy. Tyto neuvážené kroky založené na absenci důkladné analýzy a kvalitního řízení dnes jen dále prohlubují finanční ztráty, kterým bylo možné včas předejít.

Tento případ nás opět utvrdil v přesvědčení, že velká část českých firem tzn. čeští podnikatelé obecně, mají stále co zlepšovat. Strategický management, resp. řízení, analýza podniku, strategie podniku, inovace, vize a pevné dlouhodobé cíle založené na komplexní analýze prostředí, jsou základní pojmy, které by měly být stále více skloňovány. Tyto pojmy, jsou však bohužel stejně tak jako např. kvalitní analýza trhů před plánovanou expanzí, stále doménou několika procent firem, které udávají směr a které dlouhodobě profitují.

Na druhé straně je naše tržní prostředí díky tomuto stavu ve srovnání s vyspělými ekonomikami stále relativně příznivé. Konkurenti působící ve stejném sektoru podnikání mají v tomto směru zatím evidentně snazší pozice a ti, kteří strategické řízení začnou brát více na vědomí, se mohou těšit na konkurenční výhody oproti ostatním.


Jakub Zeman

 

Tento článek je rovněž publikován na Ezinearticles.com.