DCF - Discounted Cash Flow

Discounted cash flow - DCF (česky diskontované peněžní toky) je metoda využívaná pro oceňování projektů, podniků, nemovitostí a dalšího majetku, vycházející z časové hodnoty peněz.

Jedná se o výnosovou metodu, při které jsou budoucí peněžní toky (odchozí a příchozí) diskontovány tak, aby stanovily čistou současnou hodnotu - NPV (net present value) resp. cenu - a to s ohledem na objektivní rizika trhu a odvětví i specifická rizika podniku a projektu.

Metoda discounted cash flow je široce využívána především při fúzích a akvizicích, investičním rozhodování, při korporátním finančním řízení a řízení v oblasti real estate developmentu.

 

Pojem "DCF - Discounted Cash Flow" se vyskytuje na těchto souvisejících stránkách: oceňování, oceňování podniků.