Oceňování majetku

Oceňování majetku zajišťujeme především pro účely prodejů a akvizic podniků, fúze a transformace společností, finanční a investiční analýzy, pro potřeby vyplývající z obchodního zákoníku a pro další účely.


Cílem naší společnosti je poskytovat precizní a objektivní výstupy podpořené souhrnnými informacemi týkajícími se požadovaného předmětu oceňování.

Při oceňování majetku používáme mezinárodně uznávané metody, přičemž všechny zpracované informace a výstupy podléhají maximální diskrétnosti a obchodnímu tajemství.


potřebujete ocenit majetek nebo vypracovat znalecký posudek? stačí nám zavolat nebo napsat. rádi s vámi vše prodiskutujeme.


Specializujeme se na oceňování majetku pro všechny níže uvedené oblasti a účely.

  • oceňování podniků a jejich částí, restrukturalizace
  • oceňování pro účely fúzí, akvizic a divestic
  • oceňování finančního majetku
  • oceňování nemovitostí
  • oceňování majetku a investiční analýzy pro podnikatelské záměry
  • posuzování investičních záměrů
  • cash flow modely
  • znalecké posudky

Oceňování podniků a jejich částí

V rámci poskytovaných služeb zajišťujeme oceňování podniků a samostatných částí podniků pro potřeby vlastníků, investorů, pro interní a externí potřeby vyplývající mj. z obchodního zákoníku. Pro jednotlivé části ocenění zajišťujeme v plném rozsahu znalecké posudky.

Oceňování podniků provádíme v závislosti na předmětu a účelu ocenění několika metodami. Za zmínku stojí výnosová metoda diskontovaných peněžních toků (DCF - discounted cash flow method), která je považována ve vztahu k ostatním metodám (např. metoda založená na ekonomické přidané hodnotě EVA) za nejsprávnější.    

Více informací ke službě oceňování podniků.


oceňování pro účely fúzí, akvizic a divestic

Pro tyto účely zajišťujeme zejména znalecké posudky při oceňování jmění zanikajících společností u fúzí sloučením a splynutím, oceňování při rozdělení společnosti a při odštěpení části jmění společnosti.


oceňování finančního majetku

Znalecké posudky na posouzení přiměřenosti ceny akcií při povinné nabídce převzetí, znalecké posudky
dokládající přiměřenost protiplnění při uplatnění práva výkupu účastnických akcií (squeeze-out).


Oceňování nemovitostí

Stanovení tržní hodnoty nemovitostí (budov, bytových a nebytových prostor, pozemků), administrativní určení ceny dle cenových předpisů, oceňování tzv. nemovitostních společností.

Více informací ke službě oceňování nemovitostí.


znalecké posudky

Pro všechny výše uvedené předměty oceňování majetku zajišťujeme znalecké posudky.

Více informací ke službě znalecké posudky.


NAŠE SPOLEČNOST DISPONUJE OPRÁVNĚNÍM OCEŇOVAT VŠECHNY TŘÍDY MAJETKU.


Pokud máte k těmto službám či k jejich poskytnutí jakékoliv dotazy, chcete si je objednat, případně hledáte nezávaznou konzultaci, můžete nás kontaktovat na tel. 224 326 326, emailem na info@campacapital.cz nebo nám napsat pomocí tohoto formuláře.

Se službami týkajícími se oceňování majetku úzce souvisí další služby, které v rámci naší činnosti poskytujeme - prodej podniků, prodej firem, fúze a akvizice, poradenství, analýzy, cashflow modely, studie proveditelnosti a investiční projekty.