Divestice

Divestice (z anglického Divestitures) označuje ve zjednodušeném slova smyslu prodej majetku, tzn. například prodej podniku, prodej části podniku, prodej nemovitostí či jiného majetku.

Divestice je opak výrazu Investice. Pojem Divestice je také často uváděn ve spojení s výrazem Akvizice. Koupě a prodej podniků nebo jiného majetku mohou být tedy rovněž označovány jako Akvizice a Divestice.

 

Pojem "Divestice" naleznete na těchto souvisejících stránkách: prodej podniku.