Due diligence

Due diligence je termín označující provedení komplexního auditu podniku resp. majetku obecně, předcházející podpisu smlouvy, coby standardní forma ověření informací poskytnutých v rámci jednání.

Due diligence je běžný úkon, součást každé transakce týkající se prodeje podniku. Due diligence nejčastěji zahrnuje audit oblasti právní, daňové resp. účetní a finanční, případně dalších konkrétních oblastí dle specifik akvizice a kupovaného podniku (majetku).

Hlavním cílem due diligence je odhalit případná rizika spojená s převzetím podniku, přičemž se využívá i při koupi dalšího majektu - projektů, nemovitostí, apod.

Due diligence je někdy nesprávně označováno jako due dilligence (se dvěma "l").

 

Pojem "Due diligence" se vyskytuje na těchto souvisejících stránkách: prodej podniků.