LOI - Letter of Intent

Letter of Intent - LOI (česky "předběžné smluvní ujednání") je dokument, definující základní podmínky pro uzavření budoucího smluvního vztahu - smlouvy.

Letter of intent je obdobou smluvních dokumentů, přičemž nejčastěji obsahuje ustanovení ohledně závazků týkajících se např. splnění podmínek pro uzavření obchodu a budoucích smluv (podmínky realizace transakce, časový harmonogram, stanovení a úhrada kupní ceny, záruky smluvních stran), mlčenlivosti, exkluzivních práv k jednání apod.

Letter of intent se nejčastěji využívá při jednáních v souvislosti s prodejem majetku, projektů, akcií, obchodních podílů, u joint-venture smluv a obecně při uzavírání dalších, především finančních obchodů.

LOI je rovněž obdobou všech následujících dokumentů: Memorandum of Understanding - MOU, Heads of Terms, Heads of Agreement, Term Sheet.

 

Pojem "LOI - Letter of Intent" se vyskytuje na těchto souvisejících stránkách: prodej podniků.