Akvizice

Akvizice (z anglického Acquisitions) označuje převzetí podniku (dle NOZ "závodu") na základě koupě nebo prodeje. Stejně tak se výraz běžně používá v případě koupě právnické osoby (společnosti) či v obecné rovině při koupi jiného majetku souvisejícího s podnikáním.

Pojem Akvizice je často uváděn v souvislosti s termínem Fúze a Akvizice (z anglického Mergers and Acquisitions, či rovněž M&A).

 

Pojem "Akvizice" se vyskytuje na těchto souvisejících stránkách: Fúze a Akvizice, Akvizice podniku, Akvizice a Divestice, Prodej podniku