Fúze a Akvizice

Pro naše klienty zajišťujeme široký rozsah služeb v těchto oblastech - akvizice a prodej podniků, fúze a s tím související poradenství.


Jsme Vám připraveni pomoci při identifikaci vhodných akvizičních cílů, vyhledání kupujícího, vyjednávání a přípravě smluvní dokumentace, se zajištěním due diligence a s provedením celé transakce.

V průběhu celého procesu dodržujeme stanovený harmonogram prací, pravidelně informujeme klienty o vývoji a snažíme se najít optimální a efektivní řešení, vedoucí k úspěšné realizaci každého obchodu.

Tým pracovníků, který se na práci v oblasti fúzí a akvizic podílí, vychází ze striktně daných pravidel a zároveň flexibilně reaguje na jednotlivé aspekty každého případu.


při fúzích úzce spolupracujeme s našimi partnery - advokátními kancelářemi. akvizice a související poradenství - bez nadsázky naše oblíbená činnost.


Pro naše klienty zajišťujeme:


Prodej a akvizice podnikU

Prodej stejně tak jako akvizice podniků tvoří jeden z hlavních předmětů naší činnosti. Klientům jsme připraveni navrhnout nejvhodnější řešení a zajistit realizaci celé transakce. Rozdílné atributy jednotlivých případů nás zavazují přistupovat ke každému obchodu s individuální péčí, flexibilitou a s maximálním úsilím.

Naše společnost řídí celý proces ve všech fázích, od zahájení jednání s klientem o prodeji či koupi, až po ukončení celé transakce. Po celou dobu se vždy snažíme volit taková řešení, která vedou k úspěšné realizaci a všestranné spokojenosti zúčastněných stran.

Fúze a akvizice alias proces nákupu a prodeje firem jsme pro Vás připraveni zajistit v plném rozsahu.

Více informací ke službě prodej podniku. Více informací ke službě akvizice podniku.


FÚZE a rozdělení podnikŮ

Investiční motivy, diverzifikace rizika, zvýšení kapacity zadluženosti a náklady zastoupení jsou nejčastějšími motivy pro sloučení a splynutí podniků.

Sloučení a splynutí podniků Vám může přinést tzv. synergické efekty, které nacházíme v dodatečných výnosech, v úsporách nákladů a v daňových výhodách.

Naším úkolem je provést každého klienta celým procesem tak, aby byly splněny všechny požadavky a zajištěna kontinuita fungování zúčastněných společností.

Pro všechny tyto služby poskytujeme komplexní poradenství, včetně příprav návrhů optimálního provedení transakcí. Stejně přistupujeme také k poradenství při fúzích a akvizicích, prodeji podniku či části podniku.


fúze a akvizice, prodej a ocenění podniků... komplexní služby pro vás na jednom místě


Pokud máte k těmto službám či k jejich poskytnutí jakékoliv dotazy, případně hledáte nezávislou konzultaci nebo aktuální investiční možnosti, neváhejte nás kontaktovat na tel. 224 326 326 nebo emailem na info@campacapital.cz.

Fúze a akvizice úzce souvisí s dalšími službami, které v rámci naší činnosti poskytujeme - restrukturalizace podniků, oceňování podniků, oceňování nemovitostí a dalšího majetku, znalecké posudky, strategické řízení, analýzy, cashflow modely, studie proveditelnosti a investiční poradenství.