Prodej podniku v pěti bodech

Na této stránce naleznete základní souhrn informací k prodeji podniku (firmy). Tento stručný přehled obecně definuje hlavní body a formu spolupráce s naší společností.


Kromě níže uvedených bodů je nezbytné uvést, že prodeji každé společnosti by měla předcházet předprodejní příprava na prodej, optimálně po konzultaci s odborným poradcem.

1. Získání vstupních informací (vstupní analýza)

 • konzultace a získání základních informací týkajících se historie a aktuálního stavu firmy
 • informování klienta o možnostech a standardech prodeje podniků (vzorové transakce, apod.)
 • uzavření smlouvy mezi klientem (vlastníkem podniku) a poradcem (Campa CM) - možné rovněž až po stanovení tržní ceny a konečném rozhodnutí vlastníka o prodeji
 • vstupní analýza - získání detailních informací týkajích se prodávaného podniku
 • příprava podniku na prodej

2. Stanovení tržní ceny (ocenění podniku / závodu)

 • shromáždění podkladů nezbytných pro stanovení tržní ceny podniku
 • ocenění podniku (metoda diskontovaných peněžních toků - DCF)
 • posouzení jednotlivých možností prodeje a s tím spojených hledisek (harmonogram prací, apod.)
 • příprava podniku na prodej

3. Vypracování informačního memoranda

 • příprava a vypracování informačního memoranda (souhrnný informační materiál o společnosti)

4. Oslovení potenciálních zájemců o akvizici (koupi podniku)

 • vytipování a konzultace týkající se možných zájemců, konzultace, sjednání formy oslovení (individuální, inzerce, apod.)
 • oslovení zájemců, fáze jednání, konzultace, zpětná vazba
 • poskytnutí informací zájemcům (podmíněno podpisem Dohody o mlčenlivosti pokud není sjednáno jinak)
 • konzultace jednotlivých možností prodeje podniku s prodávajícím, zpětná vazba

5. Realizace transakce, posttransakční dohled (na základě požadavku klienta)

 • sjednání prodeje, podpis dohody s podmínkami realizace transakce (Souhrnné indikativní podmínky transakce / Letter of Intent / Memorandum of Understanding) 
 • due diligence - audit společnosti, příprava smluvní dokumentace (Smlouva o převodu obch. podílů / Smlouva o prodeji závodu / Kupní smlouva)
 • realizace transakce, posttransakční dohled (v případě požadavku klienta)


NAŠE SPOLEČNOST DISPONUJE OPRÁVNĚNÍM OCEŇOVAT VŠECHNY TŘÍDY MAJETKU, VČETNĚ OCEŇOVÁNÍ PODNIKŮ.

Pokud máte k této službě či k poskytnutí této služby jakékoliv dotazy, případně hledáte nezávislou konzultaci, neváhejte nás kontaktovat na tel. 224 326 326, emailem na info@campacapital.cz nebo nám přímo napište.

Služba prodej podniku úzce souvisí s dalšími oblastmi, které v rámci naší činnosti poskytujeme - fúze a akvizice, restrukturalizace podniků, oceňování podniků, oceňování nemovitostí a dalšího majektu, znalecké posudky, analýzy, strategické řízení, cashflow modely, studie proveditelnosti a investiční poradenství.