Znalecké posudky

V oblasti znaleckých posudků jsme Vám připraveni poskytnout kvalitní a objektivní služby, se specializací především na oceňování podniků (závodů) a jejich částí, oceňování finančního majetku, cenných papírů a nemovitostí.


Znalecké posudky a odhady zajišťujeme vždy s ohledem na předmět a účel ocenění. Naši znalci jsou připraveni zpracovat každý posudek v nejvyšší kvalitě a s odbornou péčí, přičemž se každý z našich znalců specializuje na konkrétní oblasti oceňování (podniky, nemovitosti, cenné papíry, apod.)  .

Pro klienty jsme připraveni zajistit znalecké posudky mimo jiné pro níže uvedené potřeby:

 • znalecké posudky podniků (závodů), nemovitostí a finančního majetku pro účely prodeje a koupě
 • znalecké posudky firem v rámci prodeje a akvizic firem
 • znalecké posudky pro ocenění jmění při změně právní formy
 • znalecké posudky pro transferové (převodní) ceny spojených osob
 • znalecké posudky pro ocenění minoritních a majoritních podílů ve společnostech
 • znalecký posudek pro účely převodu majetku mezi spřízněnými osobami dle paragrafu (§) 196a obchodního zákoníku (transfer pricing)
 • znalecké posudky pro nepeněžitý vklad do společnosti - stanovení hodnoty majetku dle obchodního zákoníku paragraf (§) 59, 59a, 59b a 59c
 • znalecké posudky pro zvýšení základního kapitálu (jmění) společnosti - stanovení hodnoty majetku dle obchodního zákoníku paragraf (§) 59, 59a, 59b a 59c
 • znalecké posudky pro zvýšení účasti ve společnosti - stanovení hodnoty majetku dle obchodního zákoníku paragraf (§) 59, 59a, 59b a 59c
 • znalecký posudek u majetkových podstat pro účely likvidace, konkursu a vyrovnání
 • znalecký posudek zanikajících společností u fúzí sloučením a splynutím
 • znalecký posudek u rozdělení společnosti

Znalecké posudky jsme připraveni zajistit i pro další účely dle požadavků klientů.

proč si nechat vypracovat znalecký posudek právě u nás

 • specializace na oceňováni podniků, finančního majetku, cenných papírů a nemovitostí
 • zkušenosti, kvalita, reference
 • flexibilita s ohledem na požadovaný účel a termín ocenění
 • komplexnost služeb - prodej podniků, prodej projektů - výhoda orientace v oblasti tržních cen na trhu v ČR i v zahraničí
 • velmi vyvážený poměr kvality a dostupné ceny
 • malý pracovní tým s velkými ambicemi jako garance precizně odvedené práce
 • jsme ryze česká, transparentně vlastněná společnost bez jakékoli zahraniční účasti

NAŠE SPOLEČNOST DISPONUJE OPRÁVNĚNÍM OCEŇOVAT VŠECHNY TŘÍDY MAJETKU.

Pokud máte ke znaleckým posudkům či k jejich poskytnutí jakékoliv dotazy, chcete si je objednat, případně hledáte nezávaznou konzultaci, můžete nás kontaktovat na tel. 224 326 326, emailem na info@campacapital.cz nebo nám přímo napsat pomocí formuláře.

Se službami týkajícími se znaleckých posudků úzce souvisí další služby, které v rámci naší činnosti poskytujeme - oceňování podniků, oceňování nemovitostí, fúze a akvizice, prodej podniků, poradenství, cashflow modely, studie proveditelnosti a investiční projekty.