Oceňování nemovitostí

V oblasti oceňování nemovitostí zajišťujeme široké spektrum služeb pro externí a interní potřeby. Využití mezinárodních standardů, znalost trhu, inovace a vysoká objektivita jsou našimi hlavními přednostmi.


Při oceňování vycházíme z konkrétních potřeb vlastníků a investorů. Důležitý je také účel pro jaký mají být nemovitosti oceněny. Naši pracovníci jsou soudními znalci či členy Královského institutu diplomovaných znalců (Royal Institution of Chartered Surveyors - RICS).

Základem pro vhodný výběr postupu (způsobu) oceňování je vždy důsledná konzultace a zjištění vstupních potřeb každého klienta. Při procesu oceňování majetku se řídíme mezinárodními standardy a snažíme se o maximální objektivitu a nezávislost.


potřebujete posudek platný v českém právním prostředí? nebo chcete ocenit nemovitost dle celosvětově uznávaných metod? rádi vám pomůžeme.


Našim klientům poskytujeme služby oceňování nemovitostí pro všechny níže uvedené potřeby:

 • stanovení tržní ceny (cena obvyklá)
 • stanovení vyhláškové ceny (cena administrativní)
 • znalecké posudky pro potřeby upravené obchodním zákoníkem (např. nepeněžité vklady, daň z převodu nemovitostí, veřejné dražby, aj.)
 • stanovení prodejní ceny
 • oceňování pro potřeby zajištění finančních zdrojů (úvěry, apod.)
 • oceňování pro interní účely (daně a účetnictví)
 • oceňování pro potřeby plánování a strategie firmy
 • oceňování pro potřeby fúzí, akvizic a pro společné podniky
 • oceňování pro potřeby vedení a řešení sporů včetně soudních
 • oceňování pro potřeby pojištění
 • oceňování výstavby a investičních projektů
 • možnost orientačního ocenění "desktop version" nebo kompletního ocenění "full version"

V rámci těchto služeb dále nabízíme zpracování cash flow modelů, měření a monitoring investičního výkonu (jednotlivých nemovitostí a portfolií), studie prodejnosti a proveditelnosti, analýzy nejlepšího využití, analýzy trhu a další služby.

Základní přehled nemovitostí, které oceňujeme:

 • administrativní budovy a kancelářské prostory (všechny komerční nemovitosti)
 • byty a nebytové prostory
 • bytové domy a rezidenční nemovitosti
 • průmyslová, logistická a výrobní centra
 • obchodní centra
 • stavební pozemky
 • zemědělské pozemky a nemovitosti
 • ubytovací zařízení a hotely
 • speciální nemovitosti (golfová hřiště, čerpací stanice, zdravotnická zařízení, zařízení pro seniory, čerpací stanice, výstaviště, hrady a historické nemovitosti a další)
 • tzv. nemovitostní společnosti

NAŠE SPOLEČNOST DISPONUJE OPRÁVNĚNÍM OCEŇOVAT VŠECHNY TŘÍDY MAJETKU, VČETNĚ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ.

Pokud máte k těmto službám či k jejich poskytnutí jakékoliv dotazy, chcete si je objednat, případně hledáte nezávaznou konzultaci, můžete nás kontaktovat na tel. 224 326 326, emailem na info@campacapital.cz, nebo nám přímo napsat pomocí formuláře.

Se službami týkajícími se oceňování nemovitostí úzce souvisí další služby, které v rámci naší činnosti poskytujeme - oceňování podniků, oceňování dalšího majetku, znalecké posudky, fúze a akvizice, prodej podniků, strategické řízení, analýzy, cashflow modely, studie proveditelnosti a investiční poradenství.