Ocenění podniku (závodu)

Specializujeme se na oceňování podniků (závodů) a znalecké posudky pro účely akvizic a prodejů (divestic) podniků, fúzí, transformací, změn právní formy a pro další účely. Specializací naší činnosti je v tomto kontextu také oceňování komerčních nemovitostí a finančního majetku.


Pro klienty jsme připraveni zajistit a zvolit typ ocenění dle aktuální potřeby a účelu, na které se ocenění vztahuje. Ocenění podniku (závodu) včetně stanovené hodnoty má vždy široké využití jak pro interní tak pro externí potřeby. Ocenění podniku při prodeji doporučujeme výnosovou metodou, které ma za cíl stanovit tržní hodnotu (cenu) podniku resp. společnosti s ohledem na stávající a budoucí možné výsledky společnosti, která je (výnosová metoda) pro kupující nejtransparentnější.


ocenění podniku - ať výnosovou metodou, metodou kapitalizovaných čistých výnosů, metodou ekonomické přidané hodnoty nebo kombinací těchto a dalších metod. jinýmy slovy - jsme zde pro vás, abychom vždy odvedli precizní práci.


Klientům poskytujeme v rámci ocenění podniku resp. oceňování závodů (podniků) či jejich částí a oceňování společností níže uvedené služby:

 • znalecké posudky (pro potřeby vyplývající z obchodního zákoníku)
 • ocenění podniku (dle NOZ závodu) a samostatných částí podniku / závodu
 • oceňování minoritních a majoritních podílů ve společnostech
 • oceňováni pro potřeby nepeněžitého vkladu do společnosti
 • oceňování jmění při změně právní formy
 • oceňování aktiv a pasiv podniků
 • znalecké posudky pro účely převodu majetku mezi propojenými osobami (transfer pricing)
 • znalecké posudky u majetkových podstat pro účely likvidace, konkursu a vyrovnání
 • oceňování pro účely financování podniku a zajištění externích zdrojů financování
 • ocenění podniku při prodeji podniku / závodu

Dle požadovaného účelu ocenění jsme připraveni každému klientovi poskytnout nezávaznou konzultaci týkající se rozsahu a vhodnosti jednotlivých typů ocenění.


Potřebujete "pouze" indikativní odhad vašeho závodu (podniku)? odborně pro vás posoudíme orientační hodnotu za výrazně zvýhodněných cenových podmínek. stačí nás kontaktovat.


PROČ SVĚŘIT OCENĚNÍ PODNIKU NEBO VYPRACOVÁNÍ ZNALECKÉHO POSUDKU PRÁVĚ NÁM

 • specializace na oceňování podniků (závodů) a společností, nemovitostí a finančního majetku
 • zkušenosti, objektivita, kvalitní zpracování a výstupy
 • volba formy a rozsahu ocenění dle aktuální potřeby (základní analýza či komplexní znalecký posudek)
 • výnosová metoda ocenění discounted cashflow method DCF, která je ve srovnání s dalšími metodami (např. EVA) považována za nejtransparentnější (zohledňuje jak aktuální tak budoucí možné výsledky a potenciál firmy)
 • vysoké ambice a osobní přístup jako klíčové faktory a garance precizně odvedené práce
 • vyvážený poměr kvality a ceny za služby
 • jsme ryze česká, transparentně vlastněná společnost bez jakékoli zahraniční účasti
 • jsme tým odborníků s dlouholetými zkušenostmi (od března 2009 pod hlavičkou naší společnosti Campa Capital Management s.r.o.)

Pevně věříme, že budete s našimi službami spokojeni.


NAŠE SPOLEČNOST DISPONUJE OPRÁVNĚNÍM OCEŇOVAT VŠECHNY TŘÍDY MAJETKU, VČETNĚ OCENĚNÍ PODNIKŮ (ZÁVODŮ) a společností.

Pokud máte k těmto službám či k jejich poskytnutí jakékoliv dotazy, chcete si je objednat, případně hledáte nezávaznou konzultaci, můžete nás kontaktovat na tel. čísle 224 326 326, emailem na info@campacapital.cz, nebo nám přímo napište pomocí formuláře.

Se službami týkajícími se oceňování podniků úzce souvisí další služby, které v rámci naší činnosti poskytujeme - oceňování nemovitostí, znalecké posudky, fúze a akvizice, prodej podniků, strategické řízení, analýzy, cashflow modely, studie proveditelnosti a investiční poradenství.