Indikativní ocenění

Pro naše klienty jsme připraveni zajistit indikativní ocenění majetku dle vlastní metodiky vycházející z kombinace celosvětově používaných postupů při oceňování majetku ve spojení s vlastní přidanou hodnotou vycházející ze zkušeností z transakčního poradenství ať již na straně prodávajících (sell-side) či kupujících (buy-side). Tento způsob indikativního ocenění Vám nabízíme jako časově i cenově výhodnější alternativu k běžným výstupům typu standardního ocenění společností, nemovitostí a majetku resp. ke znaleckým posudkům.

Indikativní ocenění má za účel poskytnout poskytnout klientům následující odpovědi:

  • jaká je reálná tržní hodnota společnosti (firmy resp. závodu) nebo nemovitostí a dalšího majetku
  • v jakém očekávaném rozmezí se může hodnota pohybovat při jednání o prodeji / koupi, kterou by měly akceptovat obě strany resp. kterou by měli akceptovat i poradci prodávajících a kupujících (tzv. fair value)
  • zda je společnost v daném čase adekvátně připravena k jednání o prodeji případně (s ohledem na záměr společnost koupit nebo prodat) jaké je naše doporučení a na co by se měla společnost před prodejem zaměřit (jaké hodnoty potažmo výstupy zlepšit)

Výstup indikativního ocenění je v rozsahu cca dvou stran A4 s objektivním hodnocením společnosti v daném čase a s ohledem na segment působení společnosti, hospodářské výsledky a celkový profil dotyčného subjektu.

S ohledem na účel ocenění jsme rovněž připraveni každému klientovi poskytnout nezávaznou konzultaci týkající se dalších služeb souvisejících s transakčním poradenstvím.

VÝHODY INDIKATIVNÍHO OCENĚNÍ MAJETKU S POUŽITÍM VLASTNÍ OBJEKTIVIZOVANÉ METODY
"CAMPA MATTER OF FACT (CMOF)" A PŘIDANÁ HODNOTA PŘI SPOLUPRÁCI S NÁMI...

  • specializace na oceňování společností (závodů), nemovitostí a souborů majetku
  • schopnost zajistit ocenění specifických souborů majetku
  • objektivizovaná hodnota podniku (společnosti) a dalšího majetku
  • zkušenosti, sofistikované přístupy a přidaná hodnota ve formě benchmarku s ohledem na očekávání kupujících a prodávajících

Budeme rádi, pokud se na nás s požadavkem indikativního ocenění obrátíte. Rádi se s Vámi rovněž setkáme v rámci nezávazné konzultace.

Pokud máte k těmto službám či k jejich poskytnutí jakékoliv dotazy, chcete si je objednat, případně hledáte nezávaznou konzultaci, můžete nás kontaktovat na tel. čísle 224 326 326, emailem na info@campacapital.cz, nebo nám přímo napište pomocí formuláře.

Se službami týkajícími se oceňování podniků úzce souvisí další služby, které v rámci naší činnosti poskytujeme, oceňování společností a závodů, oceňování nemovitostí, znalecké posudky, fúze a akvizice, prodej společností, účetní služby a dočasné účetní asistence, analýzy, poradenství a asistence při vstupech na nové trhy, cashflow modely.