Schéma prodeje firmy (podniku)

Prodej každé firmy či majetku ve vlastnictví právnické nebo fyzické osoby tj. prodej podniku (dle NOZ "závodu") lze v obecné rovině rozdělit do několika níže uvedených kroků. Kromě těchto kroků je nezbytné uvést, že prodeji každé společnosti by měla předcházet předprodejní příprava na prodej.


1. fáze zpracování vstupních informací a přípravy podkladů pro jednání

vstupní analýza > ocenění podniku > informační memorandum > oslovení a jednání s potenciálními investory / kupujícími

2. fáze realizace prodeje

letter of interest (zájmový dopis) > smlouva o ochraně důvěrných informací (NDA) > letter of intent  / memorandum of understanding (předběžné smluvní ujednání) > due diligence (analýza podniku) > smluvní dokumentace > realizace transakce (prodej podniku) > post-transakční dohled (individuálně dle potřeby)


NAŠE SPOLEČNOST DISPONUJE OPRÁVNĚNÍM OCEŇOVAT VŠECHNY TŘÍDY MAJETKU, VČETNĚ OCEŇOVÁNÍ PODNIKŮ.

Pokud máte k této službě či k poskytnutí této služby jakékoliv dotazy, případně hledáte nezávislou konzultaci nebo aktuální investiční možnosti, neváhejte nás kontaktovat na tel. 224 326 326, emailem na info@campacapital.cz nebo nám přímo napište.

Služba prodej podniků úzce souvisí s dalšími oblastmi, které v rámci naší spolupráce poskytujeme - fúze a akvizice, oceňování podniků, znalecké posudky, analýzy, strategické řízení, studie proveditelnosti a investiční poradenství v oblasti akvizic podniků a projektů.