Metody oceňování podniku

Přehled metod pro finanční ocenění podniku a volba metody ocenění společnosti

Finanční ocenění podniku si klade za cíl vyjádřit jeho hodnotu pomocí určité peněžní částky. Potenciál podniku je oceněn peněžitým ekvivalentem. Výsledná hodnota, kterou hledáme, se většinou opírá o použití více oceňovacích metod.

V zásadě existují tři okruhy oceňovacích metod:

Metody opírající se o analýzu výnosů (výnosové metody)

Metoda diskontovaných peněžních toků (DCF)
Metoda kapitalizovaných čistých výnosů
Kombinované (korigované) výnosové metody
Metoda ekonomické přidané hodnoty

Metody založené především na analýze aktuální situace na trhu (tržní metody)

Ocenění na základě tržní kapitalizace
Ocenění na základě srovnatelných podniků
Ocenění na základě údajů o podnicích uváděných na burzu
Ocenění na základě srovnatelných transakcí, resp. sjednané ceny
Ocenění na základě odvětvových multiplikátorů

Metody založené na ocenění podnikového majetku (majetkové ocenění)

Účetní hodnota vlastního kapitálu na principu historických cen
Substanční hodnota na principu reprodukčních cen
Substanční hodnota na principu úspory nákladů
Likvidační hodnota
Majetkové ocenění na principu tržních hodnot


Pokud máte k metodám ocenění podniku, k poskytovaným službám nebo k dalším souvisejícím službám jakékoliv dotazy případně potřebujete nezávaznou konzultaci neváhejte nás kontaktovat na tel. 224 326 326 nebo emailem na info@campacapital.com.

Metody ocenění podniku, hodnota podniku resp. její určení, v širším slova smyslu tedy ocenění podniku a znalecké posudky podniků úzce souvisí s dalšími činnostmi, které v rámci našich služeb poskytujeme: prodej podniku, poradenství, akvizice, analýzy, a další - kompletní přehled služeb naleznete na naší hlavní stránce.