Prodej firmy

Prodej firmy - pokud je pro Vás téma aktuální, jsme Vám připraveni poskytnout komplexní poradenství zahrnující předběžné objektivní posouzení týkající se prodejnosti firmy, tržní ocenění firmy a znalecký posudek, oslovení vhodných kupujících, zajištění celé transakce a dle potřeby post-transakční dohled.

Pro naše klienty se snažíme být vždy seriózním a spolehlivým poradcem, který Vás podpoří při takto zásadním rozhodnutí.

Prodej firem je jednou z našich hlavních aktivit. Klientům navrhujeme optimální řešení. Samozřejmostí je poskytnutí objektivního transakční poradenství, které celý proces doprovází.

Prodej firmy je časově náročný proces, v rámci kterého jsou nezbytné odborné znalosti. Z těchto důvodů vždy doporučujeme, aby takovém rozhodnutí jakým je prodej firmy nebo prodej podniku asistoval profesionální poradce. Důležitým aspektem úspěšného prodeje je příprava firmy na prodej, se kterou Vám rádi pomůžeme.

Kvalitně zpracovaná koncepce (příprava firmy na prodej), ocenění firmy a řízení celého procesu je nehledě na účel prodeje firmy nebo podniku klíčem k úspěchu.

Pokud budete v rámci prodeje spolupracovat se zkušeným poradcem, ušetříte tím čas a v důsledku také finanční prostředky.

Naše polečnost je Vám připravena poskytnout následující služby:

 • vstupní analýzu
 • ocenění firmy - znalecký posudek
 • příprava souhrnného materiálu pro investory, coby podkladu pro prezentaci akviziční příležitosti
 • oslovení a jednání s potenciálními kupujícími
 • návrh struktury transakce
 • přípravu smluvní dokumentace (dle potřeby ve spolupráci s advokátními kancelářemi)
 • dohled při realizaci transakce
 • post-transakční dohled dle potřeby

Z pohledu spolupráce s naší společností lze fázi přípravy, jednání a realizaci prodeje firmy rozdělit do 5 základních bodů - viz prodej podniku v 5-ti bodech.

Vzhledem k tomu, že ze strany prodávajícího je prodej firmy naprosto zásadní transakcí, jsme si vědomi toho, že je k celému procesu prodeje nutno přistupovat nad míru seriózně.

Prodej firmy může mít nejčastěji mimo jiné tyto podoby: prodej (převod) obchodního podílu, prodej akcií, prodej majetku či souboru majetku (při prodeji majetku se jedná o prodej podniku).

A CO VÁM V RÁMCI PRODEJE FIRMY GARANTUJEME...?

 • téměř 10 let zkušeností našich klíčových zaměstnanců při prodeji firem, podniků a investičních projektů
 • využití praktických dovedností v kombinaci s vlastními, jasně definovanými zásadami a postupy pro prodej a akvizice firem
 • objektivní pohled, schopnost posoudit možnosti "prodejnosti" každé firmy včetně stanovení adekvátní tržní ceny firmy ("fair value" hodnoty) - standardně vypracováváme znalecký posudek
 • schopnost efektivně a cíleně oslovit vhodné skupiny kupujících nebo investorů
 • důraz na kvalitu nikoliv kvantitu (cílená forma inzerce, firmy na prodej nezveřejňujeme na běžně přístupných webových stránkách)
 • garance zachování důvěrných informací a obchodního tajemství při prezentaci potenciálním kupcům a investorům
 • profesionalita, spolehlivost a transparentní přístup (pravidelné reporty mapující jednotlivé fáze prodeje firmy)
 • bohaté zkušenosti při jednánímístnímizahraničními investory a majiteli firem včetně nadstandardní jazykové vybavenosti našich pracovníků
 • komplexní balíček služeb - ocenění společnosti, analýzy trhu, prodej firmy, transakční poradenství, znalecké posudky a další doplňující služby pod jednou střechou
 • inovativní přístup a reflexe mezinárodních postupů v souladu s legislativou
 • u každého případu individuální přístup, vysoké ambice a kvalitní výstupy jako klíčové faktory směřující k realizaci prodeje
 • odpovídající kvalifikaci - naše společnost má oprávnění oceňovat všechny třídy majetku - tj. podnik, finanční majetek, nehmotný majetek, věci movité a věci nemovité (viz výpis z obchodního rejstříku) - tímto oprávněním většina dalších poradců nedisponuje
 • naše společnost je ryze český, transparentně vlastněný subjekt bez jakékoliv zahraniční účasti

BUDEME RÁDI, KDYŽ NÁS V RÁMCI ROZHODNUTÍ O PRODEJI FIRMY OSLOVÍTE...

Pojem "prodej firmy" se také vyskytuje na těchto souvisejících stránkách: prodej podniku, prodej podniku v 5-ti bodech.

Související služby, které v rámci prodeje firem poskytujeme: ocenění podniku, znalecký posudek hodnoty podniku, fúze a akvizice, investiční projekty.